Tran Phat Dat's blog

Pinned Post

All stories

Lessons from Thinking, Fast and Slow: A Personal Journey Through Decision-Making—Written by ChatGPT with My Prompts Recently, I read "Thinking, …
Chia sẻ bài viết hay từ cộng đồng LinkedIn. Bài gốc tại đây Câu chuyện bắt đầu từ một buổi phỏng vấn ứng viên trẻ cho vị trí nhân sự mảng tuyển dụng.…
5 cấp độ tiếp thu/ học hỏi kỹ năng Tìm hiểu năm giai đoạn mà mọi người trải qua khi họ học các kỹ năng mới. Khi bạn chịu trách nhiệm phát triển các k…
Mặc dù đã có một số đợt sa thải trong lĩnh vực công nghệ, nhưng thị trường việc làm vẫn đầy hứa hẹn đối với những sinh viên mới tốt nghiệp vào năm 20…
18 ĐIỀU TÔI ƯỚC MỘT AI ĐÓ ĐÃ BẢO VỚI TÔI KHI TÔI 18 Sáng này, khi tôi đang đọc quyển sách yêu thích của tôi tại một quán coffee trên bãi biển, một cậ…
Social Trending When it comes to data, many people like to share the number of views, reactions, or deeper metrics like impressions and engagements f…
Arranging meetings with busy schedules can be a real challenge, especially when time is scarce. Luckily, Gmail introduces a time-saving feature that …